De LAEGO Academy voor regionale scholing

Laego vindt onderwijs een belangrijke pijler om de ouderenzorg te optimaliseren. Daarom is in 2018 de Laego Academy opgezet, als antwoord op de grote vraag naar regionale scholingen op het gebied van ouderenzorg in de eerste lijn. Kaderartsen ouderengeneeskunde zijn vanuit hun opleiding en werkervaring expert op dit gebied, en delen graag hun kennis. Vanaf nu kunt u voor uw scholingen een beroep doen op de Laego Academy!

Regionaal karakter

Uniek aan de scholingen van de Laego Academy is het regionale karakter. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk gegeven door een kaderarts ouderengeneeskunde uit de regio, waardoor het direct aansluit op de behoefte en mogelijkheden die daar gelden. Laego heeft een databestand met onderwijsmateriaal waar de betreffende kaderarts gebruik van kan maken. De regio bepaalt echter waar de nadruk op ligt!

Thema’s

Er is een veelvoud aan thema’s die de aandacht behoeven om de eerstelijns ouderenzorg goed georganiseerd en uitgevoerd te krijgen. Deze thema’s bevatten medisch inhoudelijke kennis, maar ook de multidisciplinaire samenwerking en de organisatie en financiering van de zorg. Voorbeelden van thema’s zijn: vallen, dementie, polyfarmacie en samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde. Deze thema’s kunnen als losse modules of als één pakket gebruikt worden.

Meer informatie over LAEGO Acacemy

Contact
Shanti Brandon, kaderhuisarts ouderengeneeskunde, bestuurslid Laego
E: laego@nhg.org
W: www.laego.nl