Start Kaderopleiding Eerstelijns Ouderengeneeskunde – oktober 2018

Dit najaar gaat de Kaderopleiding Eerstelijns Ouderengeneeskunde weer van start. De inschrijving hiervoor staat open op de website van Boerhaave Nascholing.

De zorg voor ouderen in de eerste lijn is complex. Een belangrijke rol is weggelegd voor zowel de huisarts als de specialist ouderengeneeskunde (SO). Huisartsen en SO’s maken steeds meer gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. Maar hoe werk je goed samen? Wat is je rol als kaderarts? Hoe presenteer je je? Hoe maak je duidelijk wat je te bieden hebt? En wat heb je dan te bieden?

Het werkveld

Kaderhuisartsen ouderengeneeskunde bieden proactieve samenhangende zorg én stimuleren collega’s dit ook te doen. Zij bevorderen de samenwerking met andere zorgaanbieders en eerstelijnswerkers van zorg én welzijn.

Kaderartsen Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn kijken over de schutting van de zorginstelling heen en leren de werkwijze, praktijkvoering, financiering, wet- en regelgeving in de eerste lijn kennen. Samen vormen zij een regionaal aanspreekpunt voor eerstelijnszorg voor ouderen.

De opleiding

Een zeer gevarieerd programma over medisch inhoudelijke thema’s, de wettelijke kaders, de financiering en projectmanagement. De kaderopleiding leidt u op tot de kartrekker in de regio: degene die de onderlinge samenwerking en deskundigheidsbevordering stimuleert.

De opleiding is bedoeld voor:

– Specialisten ouderengeneeskunde die in de eerste lijn (gaan) werken en een voortrekkersrol willen vervullen.
– Huisartsen die zich verder willen bekwamen in de ouderengeneeskunde en een regiofunctie ambiëren.

Praktische gegevens

Locatie: Hotel Woudschoten te Zeist, en LUMC Leiden
Informatie: https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2018/kaderopleiding-eerstelijns-ouderengeneeskunde/
Contact: Judith van Wijck, LUMC Boerhaave Nascholing
E-mail: boerhaavenascholing@Lumc.nl