Leidse Ouderengeneeskunde Dagen met Laego samen

Op 27 en 28 september jl. werden de Leidse Ouderengeneeskunde Dagen voor de derde keer gehouden. Dit jaar was Laego voor het eerst betrokken bij de organisatie en invulling. Dit resulteerde in opnieuw een prachtig en rijk nascholingsprogramma voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, internisten, artsen in opleiding, apothekers, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en physician assistants.

De eerste dag werd een aftrap gegeven met positieve gezondheid door Machteld Huber en zij deed ons beseffen welke verschillende domeinen verantwoordelijk zijn voor gezondheid. Als artsen zijn wij vaak meer bezig met het prioriteren in andere domeinen en zijn zingeving en kwaliteit van leven ondergeschoven kindjes. Juist bij de kwetsbare oudere kunnen deze domeinen een belangrijke rol spelen. De zorg rondom de kwetsbare oudere werd door professor Slaets in perspectief geplaatst door het klinisch redeneren te spiegelen tegen het licht van het narratief (het verhaal van de patiënt). De toon voor de dag was daarmee gezet. Als zorgverleners in de ouderenzorg werden we uitgedaagd om onze werkwijze en werkinhoud te bekijken en natuurlijk aan te passen naar “hoe zetten wij de patiënt centraal”. Op donderdagavond waren er twee parallelle workshops over kwaliteit van leven en de ANW en ELV problematiek (knelpunten in de zorg).

De tweede dag ging verder met de verschillen in cultuur en beleving bij palliatieve zorg voor migranten. Gelukkig kwam Fuusje de Graaf met de simpelste oplossing, vraag het uw patiënt: “Wat wilt u weten?” Weer de patiënt centraal! Thema’s die verder aan bod kwamen: (probleem)gedrag, samenwerken in de eerstelijn, kwaliteit van leven en zingeving, voeding, mobiliteit, en kortademigheid. Plenaire presentaties werden afgewisseld met pitches, debat en een quiz over mondzorg. Verder werden er projecten in de eerste lijn besproken, maar ook medisch inhoudelijke zaken zoals de Ziekte van Parkinson, lage luchtweginfecties, urineweginfecties, koorts en anemie. Helemaal versteld stonden we van de kunstige oplossing om in een klein oppervlak zonder hulp van elektriciteit naar een hogere of lagere verdieping te komen: de Vertiwalk. Is dit de toekomst voor een deel van onze patiënten?

Laego heeft haar betrokkenheid bij de organisatie van dit evenement als leerzaam en waardevol ervaren. We hopen in de komende jaren weer bij te dragen aan een waardevolle invulling van het congres.