En de prijs ging naar…..

Sophie van Blijswijk, aioto huisartsgeneeskunde

Elk jaar looft de SBOH (werkgever voor huisartsen in opleiding) een wetenschapsprijs uit voor een wetenschappelijk artikel geschreven door een huisarts in opleiding. Dit jaar ging deze prijs naar Sophie van Blijswijk. In dit interview vertelt Sophie over haar onderzoek en ook een beetje over zichzelf.

“ Ik heb de prijs gekregen voor een artikel over het onderzoek dat ik doe bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) als huisarts in opleiding tot onderzoeker (AIOTO)” 

Ze geeft bescheiden weer hoe ze naast de opleiding tot huisarts ook onderzoek doet naar ouderenzorg. Ten tijde van ons eerste contact was ze ook nog hoog zwanger en aan het starten met haar gezin. 

“ We hebben gekeken naar de verwachtingen en wensen van ouderen ten aanzien van de huisarts en huisartspraktijk.”

In het eerder onderzoek bleek dat de huisarts onvoldoende op de hoogte leek te zijn van de problemen bij staan of lopen en pijnklachten bij ouderen. Het onderzoek dat de prijs heeft gewonnen gaat nog dieper in op de wensen en verwachtingen ten aan zien van deze en andere gezondheidsklachten die impact hebben op het dagelijks leven.

“ De ouderen vinden het belangrijk dat de huisarts(praktijk) bereikbaar is en vooral ook makkelijk benaderbaar bij problemen of vragen. Veelal wordt een jaarlijkse medicatie check en een bezoek van de huisarts op prijs gesteld” 

In het gesprek wordt duidelijk dat Sophie als aankomend huisarts en onderzoeker ook heeft nagedacht over hoe ze deze informatie naar de praktijk kan vertalen. Daartoe heeft ze ook enkele huisartsen gesproken. Als jonge huisarts met een gezin is parttime werken een logische keuze. 

“ Gelukkig hebben veel ouderen daar begrip voor”, zegt ze. 

Hoewel één vast gezicht prettig en zelfs wenselijk is, is het niet altijd haalbaar. Veel ouderen realiseren zich dit.

 “Het gaat vooral om een duidelijk en vast aanspreekpunt in de huisartspraktijk. Daarnaast is het belangrijk om benaderbaar te blijven en er te zijn bij life events zoals een overlijden van een naaste.” 

Wil je meer weten over haar onderzoek. Er is een filmpje hierover.

Deze link leidt naar haar artikel over dit onderwerp. Wishes and needs of community-dwelling older persons concerning general practice: A qualitative study. PLOS ONE juli 2018  

Andere artikelen van Sophie:

  • van Blijswijk SCE, Chan OYA, van Houwelingen AH, Gussekloo J, den Elzen WPJ, et al. (2015) Self-Reported Hindering Health Complaints of Community-Dwelling Older Persons: A Cross-Sectional Study. PLOS ONE 10(11). link
  • Sophie C. E. van Blijswijk, Jeanet W. Blom, 
    Anton J. M. de Craen, Wendy P. J. den Elzen and Jacobijn Gussekloo.Prediction of functional decline in community-dwelling older persons in general practice: a cohort study. BMC Geriatrics 2018, 18:140. link