Kennis delen

“Een bron van kennis en informatie voor en door collega kaderartsen”

Vorig jaar zijn we actief begonnen met de Laego Academy: het verzamelen en gebruiken van presentaties, kahoots en casuïstiek voor nascholingen.  Onze leden van de landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen zijn vrijwel allemaal geoefend in het geven van nascholingen en presentaties op het gebied van ouderenzorg. Een aantal van deze presentaties staan nu opgeslagen in een bibliotheek en zijn in samenwerking met onze leden op te vragen. Het doel is om kennis te delen en het nog gemakkelijker te maken om nascholingen te verzorgen. De presentatie van een collega aanpassen is minder tijdsintensief dan een volledig nieuwe nascholing maken. Daarnaast kan de collega ook benaderd worden om er inhoudelijk advies, commentaar en eventuele plaatjes bij te leveren. Momenteel wordt van deze mogelijkheid tot raadplegen van de auteur nog maar weinig gebruik gemaakt. De oorspronkelijke auteur wordt in ieder geval tijdens de nascholing vermeld.

Het terugsturen van de bewerkte presentaties is van belang om de Laego Academy bibliotheek actueel te houden. Met behulp van het contactformulier wordt bijgehouden wie in welke regio welke presentatie krijgt, zodat de nascholing niet dubbel wordt gegeven.

De Laego Academy is te bereiken via de Laego website of  laego@nhg.org

Gebruik voor aanvragen het aanvraagformulier

De donatie is vrijwillig en komt geheel ten goede aan Laego (niet alleen aan Laego Academy). Het donatie bedrag correleert met de hoeveelheid materiaal en de duur van de nascholing. Hierover kan nadere informatie worden opgevraagd. Verder is het handig om te weten dat het gedoneerde bedrag door onze ANBI-status (goede doelen) volledig belasting aftrekbaar is.

De volgende onderwerpen zijn momenteel beschikbaar:

 • ACP/ levenseinde gesprek 
 • Depressie
 • Dementie
 • Delier
 • Casefinding 
 • GPO/MDO
 • Hartfalen
 • Incontinentie
 • Individueel zorgplan
 • Ondervoeding
 • Osteoporose en fractuurpreventie
 • Probleemgedrag bij dementie
 • Medicatie beoordeling/ review
 • NR-wilsverklaring
 • Seksualiteit bij ouderen
 • STED (stoppen met eten en drinken)
 • Urineweginfecties
 • Vallen
 • Zorgmijders

Nog niet alle presentaties die zijn aan geleverd zijn verwerkt. Het kan dus zijn dat een onderwerp nog niet genoemd wordt , waar wel materiaal van blijkt te zijn.

Denk bij het voorbereiden van een nascholing aan de Laego Academy,  een inspiratiebron voor kennis in de ouderenzorg. Gebruik voor het vinden van een geschikte docent de kaart met kaderartsen.