Laego visie 2021: “één oudere, één plan”

Tony Poot en Annet Wind hebben zich na de brainstorm van het bestuur gebogen over de visie en komen met een eenvoudige en concrete opdracht voor het werkveld. De boodschap is helder en als kaderartsen dragen we bij maar hebben niet altijd de lead. Met deze houvast zullen we in de toekomst nog meer nadruk op samenwerking ervaren met de oudere in de lead. 

Download de visie hier

Samenvattend

“Voortbouwend op de nog altijd actuele doelen van de voorgaande visie gericht op samenhangende proactieve zorg, richten we ons in de komende periode op het ontwikkelen van een mindset met een grotere mate van samenwerking en domein-overstijgend denken in het belang van de oudere persoon. Praktisch onderscheidt de komende periode zich van de afgelopen periode door een actievere participatie van Laego en de KO op beleidsniveau (macro/meso) en een meer omschreven rol van de arts op uitvoeringsniveau (micro). Basis in de nieuwe zorg situatie blijft de praktisch medische deskundigheid van de KO en het overstijgende doel ‘Iedere oudere een eigen plan’.”

januari 2021