Functieprofiel POH Ouderen

De NVvPO en V&VN hebben hard gewerkt aan het professionaliseren van de functie POH-ouderenzorg en een functieprofiel gepubliceerd. Met het toenemend besef dat deze relatief nieuwe functie toch specifieke inhoud en kennis vergt is er gestart met een enquête naar de nascholingsbehoefte van de POH-ouderenzorg. Hier kwam eigenlijk verrassend uit dat de nascholingsbehoefte minder met de achtergrond van de POH te maken had en meer met het werkveld en de werk inhoud.

In onderstaande figuur zijn de enquêteresultaten verwerkt. 

Enquête resultaten POH ouderen

Het Laego bestuur heeft bijgedragen aan het opstellen van het profiel voor POH-ouderenzorg. Deze bijdrage was met name inhoudelijk aan de functie en competenties. Een POH-ouderen zal op meerdere vlakken nascholing nodig hebben. We zijn van mening dat nascholing door een certificeerde organisatie gegeven moet worden. Verder is het logisch om de nascholing te ontwikkelen en aan te passen naar de behoefte van de POH.  

Het POH-profiel kan handig gebruikt worden naar de verzekeraar toe om deze nascholing(en) te rechtvaardigen. Daarnaast is het prettig om hiaten in kennis en kunde te bespreken en aan te vullen.

Link naar ledencirkel

Het competentieprofiel POH-ouderen is hier te downloaden.

juni 2021