De kaderopleiding heeft de pandemie goed doorstaan

In maart 2022 is als vanouds een nieuwe groep met de kaderopleiding gestart in Woudschoten. Ditmaal met 25 deelnemers waarvan 18 SO, 5 HA en 2 AIOS huisartsgeneeskunde onder leiding van Susanne de Kort, Shanti Brandon en Rob Leinders.

Dit is de grootste groep in de geschiedenis van de kaderopleiding waarbij ook de grote belangstelling bij SO’s opvalt. Al eerder hebben incidenteel AIOS huisartsgeneeskunde deelgenomen aan de kaderopleiding als invulling van een facultatieve differentiatie ouderengeneeskunde tijdens het derde opleidingsjaar. Maar nu gebeurt het in het kader van een pilot voor een structurele deelname. Hiermee wordt de kaderopleiding naast interprofessioneel nu ook intergenerationeel. De gedachte hierachter is dat ervaren en startende collega’s elkaar iets te bieden hebben met als gemeenschappelijk doel; betere zorg voor alle ouderen in Nederland. Een beperkt aantal AIOS zal iedere 6 maanden in en uit de lopende KO groep stromen en ondertussen begeleid worden door hun eigen mentor (Rob Leinders).

Ook nieuw voor deze groep is dat het onderwijs over en de begeleiding van het kwaliteitsproject vernieuwd en op een hoger plan gebracht wordt. Twee ervaren zorginnovators en docenten, Gré van Gelderen en Masha Egberts, nemen deze taak voor hun rekening. Zij vormen hiermee tegelijkertijd een verbinding met de Kaderopleiding Beleid en Beheer waar zij ook de drijvende kracht achter vormen.

Tijdens de corona periode is er ook voor gekozen om de invulling van de wetenschappelijke leerdoelen door het maken van een Critically appraised topic (CAT) te vervangen door een aantal online ‘Journal clubs’ onder leiding van Jacobijn Gussekloo. Deze ontwikkeling is alom met veel enthousiasme verwelkomd.

Deze positieve innovaties hebben plaatsgevonden tegen de achtergrond van de corona pandemie. Toen deze zijn intrede deed in maart 2020 moest er hals over kop overgeschakeld worden op grotendeels online onderwijs en netwerken. Deze uitdaging is zo voortvarend opgepakt door zowel groepsbegeleiders als deelnemers dat er succesvol en in goede sfeer groepen online afstudeerden in december 2020 en november 2021.

Al met al heeft de kaderopleiding de pandemie zo goed doorstaan dat we met nog meer energie en met een versterkte overtuiging genieten van de huidige fysieke bijeenkomsten en blijven werken aan steeds betere zorg voor alle ouderen in Nederland.

In maart 2023 start er weer een nieuwe groep voor de kaderopleiding !