RVH prijs 2022 voor Marieke Verlaan

Tijdens elke Laego tweedaagse wordt de Ragnhild Vrijaldenhoven-Haitsma prijs uitgereikt aan een kaderarts ouderengeneeskunde die zich op een bijzondere manier heeft ingezet als kaderarts. Alle Laego leden kunnen kandidaten nomineren, het bestuur kiest een winnaar. De prijs wordt traditioneel uitgereikt door de winnaar van het vorige jaar.

De winnaar van de RVH-prijs 2022 is Marieke Verlaan. Onder de foto vind het indrukwekkende overzicht van haar werkzaamheden. Op de foto zie je de uitreiking van de wisseltrofee door de winnaar van de vorige editie Annet Wind (links) aan Marieke (rechts).

Marieke’s functies

 • Huisarts in Haarlem
 • Medisch Directeur Kcoetz Wijkgerichte zorg gericht op kwetsbare ouderen 2016-2021
 • Kaderhuisarts ouderenzorg sinds 2017
 • CMIO Huisartsen Zuid Kennemerland sinds 2021
 • Lid Raad van Toezicht Zorgspectrum en Hilverzorg
 • Lid Raad van Advies H&W

Marieke’s activiteiten

 • 2017: werkgroep herziening NHG standaard Dementie namens Laego
 • 2020: werkgroep NHG behandelrichtlijn essentiële tremor namens Laego
 • 2020-2021: Stuurgroep ondervoeding namens NHG
 • 2021-heden Werkgroep IKNL Dementie in de palliatieve fase (namens NHG en Laego)
 • 2021 Advies LHV in het kader van onderzoek naar tijdsbesteding in de verschillende modules ouderenzorg
 • diverse Focusgroepen (o.a. SNOWDROP, ziekte-specifieke overzichten, voorschrijfcascades)

Kcoetz Wijkgerichte Zorg
De Wijkgerichte Zorg Zuid-Kennemerland is opgestart in 2016 om de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen te optimaliseren. Er zijn meerdere activiteiten die hieraan bijdragen. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe rol ontwikkeld in de wijken, de Verpleegkundige Ouderenzorg, een wijkverpleegkundige met extra expertise op het gebied van kwetsbare ouderen die werkt in en rondom de huisartsenpraktijken. Verder is het IET (Interventie- en Expertise team) opgericht waarin Specialisten Ouderengeneeskunde en GZ psychologen organisatie overstijgend samenwerken en we regionale dekking van hun inzet borgen. Er wordt informatie gegeven aan ouderen en mantelzorgers om hun zelfredzaamheid te bevorderen. Er worden veel activiteiten op gebied van kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering georganiseerd. Dit alles om te zorgen voor een regionaal uniforme hoogwaardige ouderenzorg. 

Meer weten over Kcoetz Wijkgerichte Zorg? Lees hier meer of of kijk op de website www.wijkgerichte-zorg.nl.