Verslag discussie over de medisch generalistische zorg op 10 mei 2022

Laego tweedaagse 9 en 10 mei 2022

Tijdens de Laego tweedaagse hebben we met de Laego leden nagedacht over de toekomst van de zorg voor kwetsbare ouderen in tijden van hoge werkdruk en schaarste aan professionals.

Aanleiding waren de mogelijke oplossingsrichtingen gegeven in de “8 aanbevelingen voor medisch-generalistische zorg” die door een expertgroep op verzoek van het ministerie van VWS geformuleerd zijn. Hier is een felle op reactie gekomen van Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ), lees hier de hele reactie.

Als Laego-bestuur wilden we bij de leden polsen in hoeverre ze te maken hebben met problemen door schaarste aan artsen. Een deel van de huisartsen gaf aan dat het moeilijk is om een opvolger te vinden en een deel van de specialisten ouderengeneeskunde gaf aan dat intramurale tekorten het extramurale werk bemoeilijken.

Pasklare oplossingen zijn er nog niet en we hebben ook van niemand gehoord over plannen georganiseerd buiten de eigen organisatie om schaarste aan artsen aan te pakken. De leden zien grote meerwaarde in samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde en durven complexe ouderenzorg aan. De leden staan op zich niet onwelwillend tegenover een iets anders georganiseerde ANW-zorg.

Meerdere malen werd benoemd dat goede samenwerking met casemanagers, sociaal domein en andere niet-medische disciplines onmisbaar is bij het toekomstbestendig houden van de ouderenzorg. Bij verschillende zorgverzekeraars is netwerkvorming rond de praktijk ook benoemd als essentieel onderdeel van de module ouderenzorg.

We vonden het fijn om als Laego-bestuur het een en ander te horen. De acht aanbevelingen zijn geschreven vanuit het idee dat iedere bewoner recht heeft op een arts. We hebben met LHV en Verenso over de problematiek van schaarste van zorgverleners gesproken. Beide organisaties onderkennen het gevaar van toenemende overbelasting als er weer nieuwe taken bij komen, en zien in de genoemde 8 aanbevelingen kansen om elkaar te versterken door de medische zorg anders te organiseren. Samenwerking is belangrijk. Het probleem van ‘schaarste in de zorg’ zetten we als Laego-bestuur dit jaar steeds op de agenda.

Hierbij een oproep: als jij een aanbeveling mocht geven aan VWS: wat zou dat dan zijn? We horen het graag! Mail naar info@laego.nl.