Verslag discussie over indicatoren module ouderenzorg op 10 mei 2022

Laego tweedaagse, 9 en 10 mei 2022

Gasten: Beatrijs de Leede en Frederik Vogelzang | Met medewerking van Herman Wisselink en Brenda Ott (bestuur Laego)

Doel van dit onderwerp op onze agenda van de tweedaagse was om de Laego-leden (huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde) op één lijn te laten komen in het vormgeven van de zorg voor onze oudere patiënten. Hoe staan onze leden tegenover het gebruik van indicatoren in de ouderenzorg? We stelden aan het begin van de discussie voor om niet meer het woord ‘ketenzorg’ voor de ouderengeneeskunde te gebruiken. Alternatieven: ‘netwerkzorg’ of ‘integrale ouderenzorg’.

Voor geprotocolleerde ouderenzorg zijn drie elementen van belang. Als eerste persoonsgericht, vervolgens proactief en ten derde samenhangend (multidisciplinaire samenwerking). Deze elementen worden besproken in de ‘Handreiking kwetsbare ouderen thuis’.

Uitgaande van ‘welke zorg voor welke oudere’ is het ‘6-stappenplan’ ontwikkeld. Ouderen (75+) worden hierbij onderverdeeld in: 1. vitaal, 2. chronische aandoeningen/lichamelijke en mobiliteitsproblemen, 3. kwetsbare ouderen/multidomein problematiek en 4. extreem kwetsbaar. Zo geldt voor een vitale oudere alleen stap één maar voor de complexe kwetsbare oudere stap vier, vijf en zes waarvoor je een MDO zou moeten organiseren.

Tijdens de discussie hebben we twee stellingen voorgelegd aan de deelnemers:

  1. Zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek moet een netwerkzorg-product worden.
  2. We moeten indicatoren ontwikkelen om de zorgprocessen te kunnen vergelijken.

(Helaas ontbreekt het ons aan de uitkomsten van de mentimeter.)

Uitkomsten van discussie:

  • Proces indicatoren hebben de voorkeur boven uitkomstindicatoren als het gaat om integrale ouderenzorg.
  • Proefschrift Wanda Rietkerk (SO): voor goede ouderenzorg is het belangrijk de wensen en doelen van de oudere te kennen en daarop aan te sluiten.
  • Waarom indicatoren opstellen in een tijd waarin we juist naar minder administratie streven?
  • Reactie: door zelf het initiatief te nemen houden we invloed op het beleid van zorgverzekeraars.
  • Men vraagt zich af wat de drijfveer is voor het werken met indicatoren. Reactie: doel is om op zo eenvoudig mogelijke wijze informatie te verkrijgen over de kwaliteit van de ouderenzorg. Daarmee kun je als praktijk laten zien wat je doet voor het geld dat je krijgt.
  • Met het idee van een deelnemer dat ‘het bestaan van samenwerkingsafspraken met netwerkpartners’ een indicator zou kunnen zijn sluiten wij het verslag af.