Een terugblik op 2022

Er is weer veel gebeurd op het gebied van ouderenzorg in het afgelopen jaar. Er zijn politieke ontwikkelingen geweest die niet goed zijn voor de ouderen en voor de professionals die in de ouderenzorg werken.

Er is veel te doen geweest over medisch generalistische zorg: de “8 aanbevelingen MGZ” van een expertgroep van VWS die eind 2021 in een kamerbrief vermeld waren. We hebben hier over doorgesproken op de Laego tweedaagse. Een ander voorstel stuurde de NZa naar VWS was om wegens financiële redenen te stoppen met het vergoeden van vitamine D, wat toch valt onder chronische medicatie. Een brief van Laego aan VWS heeft wel in Medisch Contact gestaan, maar geen effect gehad op de maatregel. Ondertussen hebben de huisartsen op het Malieveld gestaan, mede vanwege werkdrukverzwaring vanuit de tweede lijn en hebben veel geriatrische revalidatiecentra te weinig financiële steun gekregen van de zorgverzekeraars.

Wij zouden ons handelen graag baseren op evidence based medicine en ons graag laten vertegenwoordigen door expertgroepen vanuit onze vakorganisaties, maar de realiteit is dat de hedendaagse politiek wordt gedreven door lobbyisten. 

Wat betekent dat als we al voorgerekend zien dat er in  de komende tien jaar ernstige tekorten aan medewerkers in de zorg zullen ontstaan? Als Laego blijven we steeds in contact met Verenso en LHV en andere partnerorganisaties om samen af te stemmen en proberen we ons geluid te laten horen. Daarom is het ook fijn als kaderartsen in allerlei verschillende werkgroepen en gremia willen meedenken. Hartelijk dank voor jullie tijd!

Het goede nieuws is dat het plan van aanpak wat door heel veel partijen in de zorg gedragen wordt, en steeds meer vorm krijgt, mede dankzij de inspanningen van Herman Wisselink.