Discussie ‘Handreiking Kwetsbare Ouderen Thuis’

Tijdens de Laego tweedaagse op 20 en 21 april had het bestuur een discussie voorbereid over ‘de Handreiking’: de rol van de kaderarts, wat heb je hiervoor nodig en bekostiging ervan. Aan de hand van tien vragen kon men in groepjes discussiëren over de antwoorden en deze op een flipover-vel inleveren. Er werd enthousiast en levendig gedebatteerd. Ook tijdens de korte gezamenlijke impressie hierop volgend bleek dat onder andere financiering een onderwerp is wat leeft.

De doelen die we van tevoren hadden gesteld waren:

  1. Input ophalen voor het bestuur voor de doorontwikkeling van de handreiking.
  2. Input ophalen om de communicatielijnen tussen regio en landelijk goed af te spreken.
  3. De kaderartsen van input voorzien om de handreiking regionaal te kunnen implementeren.

Zie op Haweb de presentatie en voorbereidende documenten van de discussie.

Actie bestuur naar aanleiding van de discussie

De inhoud van alle flipovervellen (de antwoorden op de tien vragen) is door het bestuur vastgelegd. Deze waardevolle input gaan we uitwerken en zal bepalend zijn voor het stellen van onze prioriteiten. Als bestuur zullen we hier richting aan gaan geven.

Eind september 2023 is een bestuursdag gepland, waar de input van jullie centraal zal staan. Via Haweb, een nieuwsbrief en/of LinkedIn zullen we laten weten wat hieruit is voortgekomen.