Handreiking zorg voor kwetsbare ouderen thuis

‘De handreiking zorg voor kwetsbare ouderen thuis’ is in 2018 door 13 landelijke partijen opgesteld, deze staat op de site van beter oud: https://www.beteroud.nl/tips-tools/tools/handreiking-kwetsbare-ouderen-thuis.

Er zijn regionale verschillen in hoe de zorg voor kwetsbare ouderen thuis geregeld is. Het doel is uiteraard dat voor alle kwetsbare ouderen thuis in heel Nederland kwalitatief goede zorg geregeld is. De handreiking kan hier een belangrijk vehikel voor zijn.

Inmiddels zijn de vereniging voor paramedici en Verenso aangehaakt en lopen er 2 trajecten: allereerst de herijking van de handreiking en vervolgens de implementatie van de handreiking. Namens Laego zijn Herman Wisselink en Arno Karstens betrokken bij de herijking en implementatie.

De herijking van de handreiking staat onder begeleiding van onderzoeksinstituut ARGO, het bestuur van Laego zal leden die willen meelezen op de hoogte houden via Haweb.

De implementatie van de handreiking zal worden begeleid door een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken; Andersson Elffers Felixe. Voor dit traject worden nu subsidies aangevraagd. Laego kan, met ons landelijke netwerk van kaderartsen ouderengeneeskunde, een belangrijke rol gaan spelen bij de implementatie.