In gesprek over kleinschalig wonen

Een van de onderwerpen op de Laego tweedaagse 2024 was: hoe gaan we om met de kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg? 

Het onderwerp werd ingeluid door twee medewerkers van Vilans. Marloes Berkelaar en Esther van Dooren gaven een presentatie over wet- en regelgeving rondom deze vorm van zorg (hun presentatie is te vinden op Haweb). Maar vooral riepen zij op om bij vragen of problemen in de regionale samenwerking een beroep te doen op de kennis, expertise en ondersteuning door Vilans. Zij begeleiden allerlei projecten in het land en hebben dus veel goede voorbeelden om uit te putten.

Voor meer informatie, zie https://ap.lc/WtJOX

Daarna volgde een discussie in groepen, waarbij input werd gevraagd op door het bestuur geselecteerde onderwerpen. Een samenvatting van de input zal op Haweb geplaatst worden. In het kort komt het erop neer dat het wenselijk is dat er meer samenwerking komt en duidelijke afspraken gemaakt worden over bepaalde onderwerpen. Met name over de taak- en rolverdeling tussen huisarts en SO (en VS/PA?), over de eisen waaraan de woonvorm moet voldoen, over de beschikbaarheid van de juiste expertise (ook in de diensten) en over de rol van gemeente & zorgkantoor vóór de start van de bouw van nieuwe projecten.

Verder kunnen we vertellen dat we, met al deze input, in gesprek zijn geweest met twee huisartsen van het LHV. Zij zullen een aantal van onze punten nog meenemen in de laatste besprekingen over het convenant over dit onderwerp, dat op dit moment in ontwikkeling is. Er zaten toch ook voor hen nog weer wat eyeopeners bij!

Allen dank voor de actieve bijdrage, zowel tijdens de discussie als in de vorm van mails die we van jullie over dit onderwerp ontvangen hebben.