Kaderopleiding

Geïntegreerde Eerstelijns Ouderengeneeskunde 2024-2026

Start 19 september 2024

De kaderopleiding geïntegreerde eerstelijns ouderengeneeskunde (KO-GEO) is onderdeel van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG). Schrijf je in voor de Kaderopleiding Geïntegreerde Eerstelijns Ouderengeneeskunde 2024-2026 en word onderdeel een dynamische groep medische professionals in de eerstelijns ouderenzorg.

Waarom een kaderopleiding Geïntegreerde Eerstelijns Ouderengeneeskunde?

De eerstelijnszorg voor ouderen is sterk in ontwikkeling. Hulpverleners en beleidsmakers zoeken naar mogelijkheden om beter in te spelen op de groeiende vraag van ouderen om, met zorg en ondersteuning op maat, een betekenisvol leven te leiden in hun eigen woonomgeving. Hierbij spelen (medisch) professionele en maatschappelijke vraagstukken een soms conflicterende rol.

  • “Hoe stemmen we vraag en aanbod op elkaar af tegen een achtergrond van toenemende technische mogelijkheden en een verschuivende demografische realiteit?”
  • “Hoe blijft de ouderenzorg betaalbaar en uitvoerbaar met behoud van motivatie en solidariteit binnen de maatschappij?”

Samenwerking en afstemming staan centraal in alle antwoorden op deze vragen. Tussen beleid en uitvoering, tussen professionele en informele zorg en tussen medische en welzijnszorg, en tussen professionele hulpverleners onderling.

De Kaderopleiding Ouderengeneeskunde speelt sinds 2007 een belangrijke rol in deze ontwikkelingen. Door aanvankelijk alleen huisartsen, maar later ook specialisten ouderengeneeskunde, te vormen tot kaderartsen die een innoverende en verbindende rol vervullen in de ouderenzorg, ieder in haar/zijn eigen werkomgeving en samen als leden van de Landelijke Adviesgroep Eerstelijns Geneeskunde voor Ouderen (LAEGO).

Voor wie?

De kaderopleiding beweegt steeds mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en de geneeskunde en bereidt deelnemers voor om waar nodig het voortouw te nemen. Nu vooral voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, maar in de toekomst ook voor andere specialisten die zich richten op een naadloze verbinding van zorg in en met de eerstelijns ouderengeneeskunde.

Waarom deelnemen?

Deelnemers aan de kaderopleiding hebben al ervaring met het bieden van zorg aan ouderen in de wijk vanuit hun eigen expertisegebied. Ze hebben ieder hun eigen motivatie om de waarde van deze zorg voor ouderen verder te verbeteren.

De kaderopleiding biedt iedere deelnemer de mogelijkheid om aan deze eigen verbeterdoelen te werken binnen een interprofessionele groep van inspirerende collega’s. Ervaren groepsbegeleiders, docenten en mentoren helpen deelnemers om hun grenzen te verkennen en deze te verleggen. Tegelijkertijd leren deelnemers de mogelijkheden en grenzen van hun eigen discipline en de aangrenzende disciplines te onderkennen en waarderen. Nog altijd wordt specifieke oudergeneeskundige wetenschap en ervaring aangeboden door experts. Maar steeds meer wordt deze door deelnemers gedeeld in samenhang met hun betekenis voor de regionale samenwerking en netwerkvorming. Tegelijkertijd ontwikkelen deelnemers hun vaardigheid om vragen voor zichzelf en collega’s te beantwoorden en de uitkomsten over te dragen.

Nieuwe kansen worden gevonden om de al bestaande bevlogenheid, die aanleiding was om de kaderopleiding te starten, verder te ontwikkelen.

Wat is de rol van de kaderarts in de ouderenzorg van de toekomst?

De eerstelijnszorg in Nederland behoort tot de beste in de wereld. Toch gaat het om een ingewikkeld stelsel. De behandeling, zorg en ondersteuning zijn gebonden aan de kaders van afzonderlijke wetten en financieringsbronnen. Het palet aan professionele en informele hulpverleners is divers. Daarnaast zien we het volume en de complexiteit van de zorg toenemen, terwijl het aantal schouders waarop de last rust achterblijft. Dit alles vraagt om innovatiekracht om optimaal gebruik te maken van dat wat er is en te vernieuwen waar nodig en mogelijk. Hierbij is samenwerking tussen medische disciplines onderling en andere disciplines daarnaast onmisbaar.

Tijdens het volgen van de kaderopleiding worden mogelijkheden hiertoe niet alleen verkend en besproken maar wordt het daadwerkelijk in de praktijk gebracht binnen de groep. Individuele deelnemers ontdekken en ontwikkelen innovatiekracht en leiderschapskwaliteiten en zoeken hun eigen uitdagingen om deze toe te passen. Iedere kaderarts levert zo een individuele bijdrage aan de ouderenzorg van de toekomst en collectief als lid van de landelijke adviesgroep LAEGO.

Over de opleiding

De Kaderopleiding Geïntegreerde Eerstelijns Oudengeneeskunde bestaat uit 20 onderwijsdagen verspreid over 2 jaar. Er worden eendaagse en tweedaagse sessies aangeboden. Praktisch gebruik van wetenschappelijke bronnen wordt geoefend tijdens online besprekingen van relevante literatuur onder leiding van ervaren wetenschappers. Een aantal ‘site visits’ maken onderdeel uit van het programma met als doel om de individuele innovatiekracht te prikkelen aan de hand van kennismaking met belangrijke instanties en inspirerende voorbeelden.

In de opleiding staan 5 grote lijnen centraal:

  • Visieontwikkeling m.b.t. persoonsgerichte integrale zorg voor ouderen;
  • Kennis en inzicht m.b.t. organisaties, samenwerking en veranderprocessen;
  • Specifieke oudergeneeskundige kennis en vaardigheden m.b.t. thuiswonende ouderen met complexe zorgvragen;
  • Interprofessionele samenwerking;
  • Persoonlijke groei en leiderschap van deelnemers.

Deze 5 lijnen komen samen in de uitvoering van een ontwikkelplan: je hebt zicht op de ontwikkelingen in de ouderenzorg, vormt zelf een visie op deze veranderingen. Op basis hiervan en de behoefte van je werkomgeving kom je tot de keuze voor je persoonlijke ontwikkelplan aan de hand van een kwaliteitsproject. Hierbij kan de nadruk bijvoorbeeld liggen op, innovatie (zorg van de toekomst), het netwerk van de zorg en/of de bestuurlijke kanten hiervan.

Je doet ervaring op in het procesmatig denken en werken aan een verbetering/verandering. Je hebt basiskennis met betrekking tot projectmatig werken en omgaan met veranderprocessen waarbij met name het enthousiasmeren en meekrijgen van collega’s/samenwerkingspartners een belangrijke factor is.

Tijdens de opleiding verwerf je zelfstandig kennis o.a. door het lezen van wetenschappelijke literatuur en vervullen van opdrachten. Je legt je persoonlijke rendement vast in een portfolio. De onderwijsdagen zijn er voor verdieping, afstemming, praktische uitvoering en het oefenen van vaardigheden onder leiding van ervaren groepsbegeleiders, docenten en mentoren. De totale studiebelasting is ongeveer 6 uur per week.

Nieuwsgierig naar de kaderopleiding?
Bekijk deze video:

Na afronding van de opleiding

Na afronding van de opleiding worden deelnemers geregistreerd kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde volgens de werkwijze van hun eigen beroepsvereniging. Tijdens de opleiding zijn deelnemers gratis aspirant lid van de expertgroep Laego (Landelijke adviesgroep eerstelijns geneeskunde voor ouderen). Na de opleiding kunnen ze definitief lid worden.

Interesse?

Voor meer informatie en aanmelding, mail naar Susanne de Kort (coördinator) via S.J.de_Kort@lumc.nl of
Martine de Niet (organisator) via M.de_Niet-Robbers@lumc.nl. Aanmelden kan tot 18 augustus 2024

Documenten

Flyer kaderopleiding 2024, start 19 september 2024
Studiehandleiding 2023 – 2025