Laego Academy

In 2018 is Laego Academy opgericht. Kaderartsen ouderengeneeskunde zijn vanuit hun opleiding en werkervaring expert op het gebied van ouderenzorg in de eerste lijn. Onderwijs geven en kennis over ouderenzorg verspreiden is een van de belangrijkste activiteiten van kaderartsen en uiteraard van Laego.

De bibliotheek

In een besloten bibliotheek kunnen kaderartsen ouderengeneeskunde onderwijsmateriaal delen met hun collega-kaderartsen. Presentaties, video’s, teksten, foto’s, quizen, links en folders worden op onderwerp gesorteerd en kunnen gebruikt worden door de kaderarts. We hanteren de regel ‘voor wat hoort wat’. Dus iets eruit halen staat synoniem aan iets terugzetten. Zo houden we de bibliotheek up-to-date.

Thema’s

Er is een veelvoud aan thema’s die volgens Laego de aandacht behoeven om de ouderenzorg in de eerste lijn goed georganiseerd en uitgevoerd te krijgen. Deze thema’s bevatten medisch inhoudelijke kennis, maar kunnen ook gaan over multidisciplinaire samenwerking, organisatie en financiering van de zorg. De Laego Academy heeft enkele modules die los of als één pakket gebruikt kunnen worden. Dit laatste verdient de aanbeveling, omdat daarmee het complexe aspect van de ouderenzorg aan bod komt. Thema’s die op elkaar aansluiten zijn bijvoorbeeld vallen, polyfarmacie, osteoporose, de multidisciplinaire samenwerking met de fysiotherapeut, ergotherapeut en SO en de overbelaste mantelzorger.

Hoe werkt het?

Een voorbeeld: er wordt een nascholing georganiseerd over ouderenzorg in de eerste lijn. De organisatie of groep verzoekt een kaderarts ouderengeneeskunde om materiaal. De kaderarts, lid van Laego, haalt het benodigde materiaal uit de Laego Academy bibliotheek. Mogelijk bewerkt de kaderarts het materiaal of neemt contact op met de originele maker. Nadien kan de kaderarts het bewerkte materiaal terug plaatsen in de bibliotheek volgens een afgesproken wijze.

Ben je geïnteresseerd in het gebruiken van een presentatie uit de bibliotheek en geen Laego-lid? Dan kan dat altijd via een kaderarts in jouw regio. De kaderartsen zijn te vinden op de Laego kaart.

Er kan een bedrag gedoneerd worden aan Laego. Een donatie kan als gift gezien worden en is belasting aftrekbaar vanwege de ANBI-status van Laego. Gebruik hiervoor de donatie knop hieronder.

Aanbeveling literatuur

Protocollaire Ouderenzorg; editie 2015; S. Brandon, V.H. ten Dam en P.J. Dautzenberg; Uitgever Nederlands Huisartsen Genootschap.
Een handboek vol casuïstiek, handige schema’s en interventies. Bedoelt om huisartsen en wijkverpleegkundigen te ondersteunen bij het organiseren van de zorg voor ouderen.
Te bestellen via: https://www.nhg.org/themas/publicaties/protocollaire-ouderenzorg

Contact

Email: academy@laego.nl

Website: www.laego.nl/laego-academy