LAEGO Tweedaagse 2024

Startdatum:18 april 2024
Cursusduur:2 dagen
Voor wie:Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde | Specialist Ouderengeneeskunde | Kaderarts Eerstelijn

Thema: ‘Een duurzame toekomst voor de eerstelijns ouderengeneeskunde

Op donderdag 18 april en vrijdag 19 april 2024 hopen we u te verwelkomen op de Laego tweedaagse!

We hebben een afwisselend programma voor u gemaakt met uiteenlopende onderwerpen met als kernonderwerpen: ouderenzorg, duurzaam, milieu en toekomst. Dit alles wordt in verschillende werkvormen aan u aangeboden!

 

Wat komt aan bod?

Workshops

Op donderdag kunt u twee workshops volgen. U mag dit jaar kiezen uit de volgende vier workshops:

 1. "Duurzaam medicatiegebruik" door Tasja de Koning:
  Over voorschrijven en gebruiken van medicatie in de ouderenzorg met oog voor milieu.
 2. "Parkinson als beroepsziekte" door Jobien Wind:
  Over het steeds duidelijker wordende verband tussen het gebruik van pesticiden en het ontstaan van de ziekte van Parkinson. En over de invloed van de ziekte van Parkinson op het dagelijks leven.
 3. "Toekomstdenken" door Meta Knol:
  Over tijdreizen - 3 generaties terug en 3 generaties vooruit. Welke inzichten levert dit op voor jou persoonlijk, voor je werk als arts? Heeft dit lange termijnperspectief ook een positief effect op de ouderenzorg?
 4. "Samenwerking SO en HA en interprofessioneel leren" door Leo Nijessen en Jentie Kraamer:
  Ervaringen vanuit het gezamenlijk opleiden SO en HA.

Andere onderwerpen

 •  Hoe kan populatiegerichte proactieve zorg voor ouderen in de multidisciplinaire eerste lijn worden toegepast?
 •  Wat betekent duurzaamheid in de zorg; hoe kan dit vorm krijgen?
 •  Duurzaam dokteren (hoe houden we de moed erin?) 
 •  Welke invloeden heeft het milieu op gezondheid en veroudering?

Bovendien willen we graag gezamenlijk met jullie de Laego standpunten over 'Ouderenzorg in de toekomst' formuleren en deze op vrijdagmiddag presenteren aan woordvoerders gezondheidszorg/ouderenzorg van verschillende politieke partijen, zodat zij gevoed door onze input de debatten in Den Haag in kunnen gaan.

In het kader van duurzaamheid is ook voor het diner gekozen voor de duurzame variant; het menu op donderdagavond is vegetarisch. Daar weten de koks van Woudschoten wel raad mee. En ook voor het reizen willen we duurzaamheid stimuleren: op Haweb vind je een mogelijkheid om carpool-afspraken te maken met collega's uit je regio.

We hopen jullie te ontmoeten op 18 en 19 april in Zeist!

Organisatiecommissie Noord-Holland Zuid/Zuid-Holland Noord

Marijke, Jacobine, Caroline, Mijke, Esther de J, Selma, Susanne, Els, Esther L, Yvonne, Leo en Mirjam.

 

DONDERDAG  18 APRIL 2024 DAG 1
07.00Ontbijt (voor diegenen die de avond ervoor gearriveerd zijn)
08.30Inloop met koffie / Inschrijven en registratie
09.25Introductie voorbereidingscommissie
09.30Opening door Brenda Ott, bestuursvoorzitter Laego 
09.40Klimaat en veroudering, hoe gaan we ermee om? | Anne Roosendaal
10.40Pauze
11.00

Workshop, 2 rondes

 1. Duurzaam medicatiegebruik | Tasja de Koning
  Over voorschrijven en gebruiken van medicatie met oog voor milieu.
 2. Parkinson als beroepsziekte | Jobien Wind
  Met Nickie van der Wulp, directeur Parkinson vereniging. Zij zullen met de deelnemers in gesprek gaan over het steeds duidelijker wordende verband tussen het gebruik van pesticiden en het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Daarnaast zal Jobien vanuit eigen ervaring vertellen over de invloed van de ziekte van Parkinson op het dagelijks leven.
 1. Toekomstdenken | Meta Knol
  Over tijdreizen: 3 generaties terug en 3 generaties vooruit. Welke inzichten levert dit op voor jou persoonlijk, voor je werk als arts? Heeft dit lange termijnperspectief ook een positief effect op de ouderenzorg?
 1. Samenwerking SO en HA en interprofessioneel leren | Leo Nijessen en Jentie Kraamer
  Ervaringen vanuit het gezamenlijk opleiden SO en HA.
12.30Lunch
13.30Duurzame toekomst van de ouderenzorg | Matthijs Numans
Hoe en waarvoor kan populatiegerichte proactieve zorg voor ouderen in de multidisciplinaire eerste lijn worden toegepast? Over:

 • De principes van “Population Health Management”
 • De randvoorwaarden voor organisatie van gestructureerde proactieve zorg voor ouderen
 • Probleemgebieden waarin deze werkwijze effectief kan worden toegepast in de “integrale” zorg voor ouderen
14.30Wat vinden wij, waar staan we voor?
Werkvorm om  gezamenlijk tot formulering van Laego standpunten over ouderenzorg in de toekomst te komen
(Laego zichtbaarder maken).
Moderatoren:  groepsbegeleiders kaderopleiding
15.15Pauze
15.30Uitwerken stellingen/standpunten
16.30Cursus voor doktersassistenten over hun signaalfunctie in de ouderenzorg | Liesbeth Vos
16.45Afsluiting dag 1

Intermezzo: activiteit

18.00Borrel
19.00Diner

 

VRIJDAG  19 APRIL 2024 DAG 2
07.00Ontbijt
08.30Inloop met koffie / inschrijven en registreren
09.00Discussie onder leiding van het LAEGO bestuur
Een discussie met het Laego bestuur over welke aanpassingen noodzakelijk zijn om te garanderen dat kwetsbare ouderen in de kleinschalige woonvormen  kwalitatief goede zorg mogen ontvangen.
10.30Pauze
11.00Duurzaam dokteren (hoe houden we de moed erin) / zelfzorg | Angelique van Dam
Hoe kom je in de dagelijkse praktijk tot zelfzorg en een goede energiebalans?
12.00Lunch
13.00Laego debat Toekomstbestendige ouderenzorg
Woordvoerders ouderenzorg van verschillende politieke  partijen (NSC, Groenlinks/PVDA, D’66, SP, VVD, PVV) zijn aanwezig.
Moderator: Herman Wisselink.
Onze stellingen / standpunten van donderdag worden besproken. Woordvoerders kunnen reageren.
Als afsluiting volgt een stemming in de zaal. Het doel is dat de woordvoerders onze input over ouderenzorg in de toekomst mee naar Den Haag nemen.
15.00Ludieke act
15.30Afsluiting Laego tweedaagse

Sprekers

 • Drs. J (Anne) Roosendaal, Specialist Ouderengeneeskunde bij De Rijnhoven, oprichter van De Klimaat Dokter
 • Drs. T. (Tasja) de Koning, huisarts en docent bij de huisartsopleiding Amsterdam UMC
 • Dr. Ir. J. (Jobien) Wind, beleidsmedewerker bij Parkinson vereniging, business consultant, achtergrond in moleculaire wetenschap, Parkinson-patient
 • Mw. G.M.E. (Meta) Knol, zelfstandig auteur, adviseur en gespreksleider
 • Drs. G.L. (Leo) Neijssen, huisarts – docent PHEG/LUMC  en kaderhuisarts ouderengeneeskunde
 • Drs. J. (Jentie) Kraamer, specialist ouderengeneeskunde – docent PHEG/LUMC, kaderarts psychogeriatrie en kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde in opleiding
 • Prof. dr. M.E. (Matthijs) Numans, huisarts, hoogleraar huisartsgeneeskunde, afdelingshoofd Public Health Eerstelijnsgeneeskunde
 • Mw. A.G.E. (Angelique) van Dam, huisarts np, coach en trainer voor MPOWR

Moderators

 • Drs. Y. (Yvonne) Martens, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts eerste lijn, groepsbegeleider kaderopleiding ouderengeneeskunde LUMC
 • Drs. J.M. (Nettie) Lensink, specialist ouderengeneeskunde kaderarts eerste lijn, ParaGo Arnhem, Onze huisartsen te Arnhem, bestuurslid Laego, werkgroep extramurale inzet SO van Verenso
 • Drs. A (Arno) Karstens, kaderhuisarts ouderengeneeskunde, Huisartsenpraktijk Brinkhuijsen Karstens te Oudewater, bestuurslid Laego
 • Drs. H. (Herman) Wisselink, kaderhuisarts ouderengeneeskunde, zelfstandig

Accreditatie
ABC1: donderdag 18 april 2024 - 6 punten
ABC1: vrijdag 19 april 2024 - 5 punten

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum

Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
www.woudschoten.nl

De locatie is hetzelfde als vorig jaar.

ArrangementenPrijs
Tweedaagsdo 18 en vr 19 april 2024 inclusief 2x lunch, 1x vegetarisch diner, 1x overnachting en 1x ontbijt€395,-
do 18 en vr 19 april 2024 inclusief 2x lunch, 1x vegetarisch diner, exclusief overnachting/ontbijt
€325,-
Eendaags
do 18 april 2024 inclusief lunch en vegetarisch diner
€275,-
do 18 april 2024 inclusief lunch, exclusief diner
€250,-
vr 19 april 2024 inclusief lunch
€200,-

Zolang er voldoende hotelkamers beschikbaar zijn. Toewijzing op volgorde van definitieve inschrijving.
Let op: Inschrijving is pas definitief na betaling van arrangementskosten.

N.B. Indien u gebruik wilt maken van een voorovernachting, dan kunt u zelf direct contact opnemen met Hotel -en Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Telefoonnummer: 0343 492 492.

Annuleringsvoorwaarden:
Onze algemene annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing. Ook bij gedeeltelijke annulering van bijvoorbeeld diner of overnachting. Hier vindt u onze annuleringvoorwaarden.

Laego Tweedaagse 2024

Opgaveformulier voor Laego leden.

Inschrijving is gesloten. Wilt u zich toch graag aanmelden voor de Laego tweedaagse 2024? Stuur dan even een mail naar info@laego.nl. Dan kunnen we zien wat er nog mogelijk is.