Lidmaatschap Laego

Laego is het netwerk van kaderartsen Eerstelijns Ouderengeneeskunde. Voor het lidmaatschap van Laego is registratie als kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde aanbevolen.

  • Huisartsen dienen bij voorkeur ingeschreven te staan in het door het College voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (zie www.CHBB.nl) aangehouden register kaderhuisarts Ouderengeneeskunde.
  • Specialisten ouderengeneeskunde dienen bij voorkeur ingeschreven staan in het door Verenso (zie https://www.verenso.nl) aangehouden register.

Elke vijf jaar laten kaderartsen zich herregistreren door te voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.

Laego is een NHG-erkende expertgroep en staat in verbinding met de NHG-kaderopleiding geïntegreerde eerstelijns ouderengeneeskunde. In het reglement NHG-erkende expertgroepen staat dat NHG-erkende expertgroepen voor de meerderheid bestaan uit huisartsen die geregistreerd staan als kaderarts in het CHBB-register.

Lidmaatschap Laego loopt van 1 januari t/m 31 december van elk jaar.

Waarom lid worden?

Laego groeit sterk in haar rol als gesprekspartner en adviesorgaan voor brancheorganisaties, overheidsinstellingen, ministeries, kennisinstituten, zorgverzekeraars, zorggroepen, ouderenorganisaties, wetenschappers en onderzoekers. Laego-leden hebben hiermee een stem in het grotere geheel en invloed op de toekomst van de ouderenzorg in de eerste lijn.

Lidmaatschap Laego biedt toegang tot een landelijk netwerk van collega-kaderartsen, een omvangrijke database met informatie en lesmaterialen over het vakgebied in brede zin, een platform voor het stellen van vragen, het uitzetten van verzoeken en het delen van nieuws.

Daarnaast organiseert Laego jaarlijks de Laego Tweedaagse, speciaal voor leden en deelnemers aan de kaderopleiding. Deze wordt georganiseerd door een groep Laego-leden en gaat dieper in op de praktijk van de ouderengeneeskunde in de eerste lijn.

Tot slot houdt Laego jaarlijks een Algemene ledenvergadering om af te stemmen met de achterban en eventueel gezamenlijk besluiten te nemen over visie, beleid en organisatie.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar info@laego.nl. Aanmelders ontvangen dan een aanmeldformulier om in te vullen en zo de aanmelding af te maken.

Soorten lidmaatschap

  • Regulier lidmaatschap: Kaderartsen ouderengeneeskunde.
  • Aspirant lidmaatschap: Deelnemers aan de Kaderopleiding Geïntegreerde Eerstelijns Ouderengeneeskunde.
  • Bijzonder lidmaatschap: Ervaren kaderartsen eerstelijns ouderengeneeskunde die wel actief zijn in de eerstelijns ouderenzorg, maar niet meer als huisarts of als specialist ouderengeneeskunde geregistreerd staan. Zie regeling bijzonder lidmaatschap Laego

Contributie

Regulier en bijzonder lidmaatschap:
De contributie voor 2024 bedraag € 200 euro.

Aspirant lidmaatschap:
Kosteloos lidmaatschap. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt het aspirant lidmaatschap automatisch omgezet naar een regulier lidmaatschap. Deze nieuwe kaderartsen gaan volledige contributie betalen m.i.v. het jaar na het afronden van de kaderopleiding.

Wijzigingen

Voor het doorgeven van wijzigingen in contactgegevens of wijziging van werkgever kan u gebruik maken van een apart formulier. We mailen u de link van het formulier als u contact opneemt met info@laego.nl.

Beëindigen lidmaatschap

Beëindiging van lidmaatschap kan door een e-mail te sturen naar info@laego.nl.

Beëindiging lidmaatschap voor een nieuw kalenderjaar is mogelijk is tot uiterlijk 31 december van het voorafgaande kalenderjaar. Na deze datum wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.