Visie en missie

Laego visie 2021

‘Iedere oudere een eigen plan’ 

In januari 2021 kwam de nieuwe Laego-visie uit. In deze nieuwe visie worden de ontwikkelingen in de eerstelijns ouderenzorg en de rol van de kaderartsen hierin gedurende de komende 5 jaar uiteengezet, zoals Laego deze voor zich ziet.

Nieuwe mindset

Voortbouwend op de nog altijd actuele doelen van de voorgaande visie (2014, zie hieronder) gericht op samenhangende proactieve zorg, richten we ons in de komende periode op het ontwikkelen van een mindset met een grotere mate van samenwerking en domein-overstijgend denken in het belang van de oudere persoon.

Actief participeren en praktische deskundigheid

Praktisch onderscheidt de komende periode zich van de afgelopen periode door een actievere participatie van Laego en de KO op beleidsniveau (macro/meso) en een meer omschreven rol van de arts op uitvoeringsniveau (micro). Basis in de nieuwe zorg situatie blijft de praktisch medische deskundigheid van de KO en het overstijgende doel ‘Iedere oudere een eigen plan’.

Links naar visie documenten:

Laego visie 2021 – 2026

2014 LAEGO visie op de eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen

Visie Huisartsenzorg voor ouderen_2017 Laego

Laego bestuur