Privacy Verklaring

Stichting Laego – Landelijke Adviesgroep Eerstelijns Geneeskunde Ouderen.
Klaverkamp 14, 4133TJ Vianen

www.laego.nl | info@laego.nl
KvK nummer: 50260669

Persoonsgegevens

Laego legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap/lidmaatschap of de verwerking van donaties. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft en voor communicatie tussen u en ons. Wij zullen uw emailadres niet delen met andere partijen zonder uw toestemming.

Wij publiceren op onze website contact- en locatiegegevens van geregistreerde Kaderartsen Ouderengeneeskunde. Dit doen wij alleen na toestemming van de betreffende kaderartsen.

Toegang tot persoonsgegevens

Laego bestaat uit een bestuur met (gemiddeld) 7 bestuursleden. Tijdens hun zittingsduur hebben bestuursleden toegang tot persoonsgegevens die zijn verkregen via de website of via aanmelding voor lidmaatschap. Na afloop van hun zittingsduur hebben zij geen toegang meer tot deze informatie.

Het bestuur wordt ondersteund door een secretaresse (GJ Office Support uit Wijhe) en een website-beheerder (momenteel vacant). Ook zij hebben toegang tot de persoonsgegevens. Laego sluit met deze personen een verwerkersovereenkomst waarin is vastgelegd dat deze partijen zich voegen naar hetgeen in deze privacy verklaring wordt gesteld.

Verder worden uw gegevens gebruikt door enkele online toepassingen (plugins) die wij gebruiken voor communicatie via onze website en voor het realiseren van onze online verkoop van arrangementen voor de Laego tweedaagse. Lees onderin om welke online toepassingen dit gaat.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij hebben verkregen via onze website bewaren wij 6 maanden met uitzondering van persoonsgegevens die zijn verstrekt binnen de aanmelding voor Laego-lidmaatschap. Deze gegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap loopt.

Verwijderen van persoonsgegevens

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur/lid. Stuur daarvoor een email aan info@laego.nl. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat via dit emailadres.

Beveiliging van persoonsgegevens

Laego zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

 

Bekijk hier ons cookiebeleid

 

Online toepassingen (plugins)

We delen uw gegevens met online toepassingen (plugins) die we gebruiken voor communicatie via onze website en het realiseren van onze online verkoop van arrangementen voor de Laego tweedaagse.

Mollie

Door gebruik te maken van het betalingssysteem van onze website via Mollie, gaat u ermee akkoord dat u de gegevens die u invoert bij de betaling deelt met Mollie. Om te lezen welke data Mollie verzamelt, en voor welke doeleinden, verwijzen we u door naar Mollie’s privacybeleid.

WooCommerce

De WooCommerce software en bijbehorende extensies zoals WooCommerce Checkout Field Editor die op onze website worden gebruikt verzamelen niet zelf data over onze leden of onze klanten (in het geval onze leden betalen om zich ergens voor aan te melden). Het is wel mogelijk dat WooCommerce data uit de webshop deelt met extensies en andere software, dit is afhankelijk van de website waarop WooCommerce is geïnstalleerd (in dit geval: https://laego.nl). Zie voor meer informatie: https://woo.com/document/marketplace-privacy/ en https://woo.com/document/marketplace-privacy/#woocommerce-checkout-field-editor.

Ninjaforms

Sommige formulieren zoals ons aanmeldingsformulier gaan via de extensie Ninjaforms. Wij slaan de data van onze aanmeldingen lokaal op op de webserver en deze informatie wordt verwerkt door het secretariaat en verder met niemand gedeeld. Na een half jaar wordt deze informatie weer verwijderd van onze server.